Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
4.E.03 ERHVERVSOMRÅDE VED MÅRUM


4.E.03Erhvervsområde ved Mårum
AnvendelseErhvervsformål som håndværk, industri og lager- og værkstedsvirksomhed.
ZonestatusLandzone
Bebyggelsens omfang og udformningDer må kun opføres bebyggelse i beskedent omfang, idet nye virksomheder skal lokaliseres i den eksisterende bebyggelse.
GrundstørrelseOmrådet må ikke udstykkes yderligere.

Kommuneplan 2013-25