Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.B.16 BOLIGOMRÅDE VESTERBROGADE


2.B.16Boligområde Vesterbrogade
AnvendelseOmrådet må anvendes til boligformål i form af enfamiliehuse, tradionelle dobbelthuse i form af længehuse, dobbelthuse, punkthuse, rækkehuse eller kædehuse (åben-lav og tæt-lav bebyggelse).
ZonestatusByzone
Bebyggelsesprocent30 for området under ét.
Bebyggelsens omfang og udformningIngen særskilte krav.
GrundstørrelseMindstegrundstørrelsen fastsættes til 700 m².

På ejendomme større end 1.000 m² kan der:

1. opføres et antal boliger (række- eller kædehuse) svarende til at nettogrundarealet pr. bolig udgør mindst 250 m² inkl. andel af fællesareal.

2. opføres fritliggende dobbelthuse (punkthuse) svarende til at nettogrundarealet pr. bolig udgør mindst 250 m² inkl. andel af fællesareal.
Opholds- og friarealerIngen særlige krav.
BygningshøjdeMax. 1 ½ etage
Max. 6,5 m

Kommuneplan 2013-25