Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
5.B.13 BOLIGOMRÅDE I BLISTRUP NORD


5.B.13Boligområde i Blistrup Nord
Anvendelse
  • Området må anvendes til boligformål i form af enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse eller kædehuse (åben-lav og tæt-lav bebyggelse).
  • Dobbelthuse skal opføres ved, at der bygges over skel, således at der fremstår boliger med karakter af dobbelthuse.
ZonestatusLandzone, fremtidig byzone
BebyggelsesprocentFor de fritliggende enfamiliehuse samt for dobbelthuse max. 30% for den enkelte ejendom.
For rækkehuse og kædehuse max 40%
Bebyggelsens omfang og udformning
  • Boligarealet på grunde op til 650 m2 må ikke overstige 160 m2.
  • Boligarealet på grunde større end 650 m2 må ikke overstige 200 m2.
  • Boligarealet for tæt-lav boliger må ikke overstige 160 m2.
GrundstørrelseParceller til fritliggende enfamiliehuse, grundareal minimum 450 m2.
På ejendomme større end 1.400 m2 kan tillades opført et antal tæt-lav boliger svarende til, at arealet pr. bolig udgør mindst 300 m2 inklusiv andel af fællesareal.
BygningshøjdeMax. 2 etager
Max. 8,5 meter
BemærkningOmrådet eller dele heraf ligger inden for kystnærhedszonen.

I mindre dele af området er kortlagt risiko for oversvømmelse, jævnfør kort 2.6 a Klimatilpasning, oversvømmelseskort. Ved den fremtidige planlægning af området skal risiko for oversvømmelse vurderes nærmere, blandt andet ved undersøgelse af lokal hydrologi og jordbundsforhold. Deraf kan følge, om der kan opføres byggeri på de udsatte dele af arealet og i så fald ud fra hvilke krav, byggeriet kan opføres. Læs mere i kommuneplanens afsnit 2.6 Klimatilpasning.

Kommuneplan 2013-25