Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.L.02 LAUGØ LANDSBY


1.L.02Laugø Landsby
AnvendelseLandsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv og aktiviteter, der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne.
Der må etableres gårdbutikker i tilknytning til jordbrugserhvervet, "stalddørssalg", på max. 250 m2 brutto etageareal.
ZonestatusLandzone
BebyggelsesprocentMax. 25 for den enkelte ejendom
Bebyggelsens omfang og udformningSe retningslinjer for landsbyer
GrundstørrelseMin. 1.200 m2
BygningshøjdeMaks. 1½ etage
Maks. 8,5 m*

* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til landbrugserhverv, for hvilke der gælder særlige bestemmelser.
BevaringLandsbyens grønning og stier skal bevares.

Kommuneplan 2013-25