Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.3 STOKKEBRO RÅGEMARK
Status
Stokkebro-Rågemark området er præget af kystnær bebyggelse.

De kloakerede dele af området har følgende afledningsform

Spildevandskloak: Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand håndteres lokalt på den enkelte matrikel.

Hvis du vil se kloakeringsformen på din adresse kan det ses på kort her (søg på din adresse)

Hvis du vil vide mere om gældende regler kan det findes under afsnittet Kommunens administrative praksis [Link til afsnit]

Spildevandet fra området ledes til Stokkebro-Rågemark Renseanlæg.

Plan

Stokkebro-Rågemark Renseanlæg nedlægges 2018-2019. Spildevandet fra Stokkebro-Rågemark skal ledes til det nye centrale renseanlæg.

I den forbindelse skal der etableres nye spildevandsledninger. Omlægning vil kun have betydning for ejendomme, hvor de nye ledninger skal anlægges i jord. De nye ledninger forventes hovedsagligt at skulle ligge i vejareal.

Derudover er der ikke planlagt ændringer af afløbssystemet i planperioden.

Udtræden af kloakforsyningen
Ved ønske om udtræden af kloakforsyningen henvises til kort her og afsnittet Kommunens administrative praksis [Link til afsnit]

Nøgletal i området
Spildevandskloakeret: 318,0 ha

Yderligere beregninger for de kloakerede områder i Gribskov Kommune kan findes i Bilag

Spildevandsplan 2013-17