Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
5.E.03 ERHVERVSOMRÅDE VED BLISTRUP5.E.03Erhvervsområde ved Blistrup
AnvendelseErhvervsformål som industri, håndværk og lagervirksomhed, herunder servicevirksomhed.
ZonestatusBy- og landzone, fremtidig byzone.
ButiksstørrelserButikker med salg af egne produkter fra en virksomheds produktion, max. 200 m2 bruttoetageareal.
BemærkningBebyggelsen skal placeres således, at væsentlige genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelser undgås.

Udvidelsesmulighederne er afgrænset ud fra en vurdering af det lokale behov for erhvervsareal. I forbindelse med en konkret planlægning kan der ske ændringer i den endelige afgrænsning af området.

Klimatilpasning
I mindre dele af området er kortlagt risiko for oversvømmelse, jævnfør kort 2.6 a Klimatilpasning, oversvømmelseskort. Ved den fremtidige planlægning af området skal risiko for oversvømmelse vurderes nærmere, blandt andet ved undersøgelse af lokal hydrologi og jordbundsforhold. Deraf kan følge, om der kan opføres byggeri på de udsatte dele af arealet og i så fald ud fra hvilke krav, byggeriet kan opføres. Læs mere i kommuneplanens afsnit 2.6 Klimatilpasning.

Kommuneplan 2013-25