Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.C.03 ETAGEBYGGERI VED NYTORV I HELSINGE


1.C.03Centerområde i Helsinge
AnvendelseOmrådet er centerområde og anvendelsen er helårsboliger, handel, service og mindre fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, samt offentlige formål.
ButiksstørrelserDagligvarebutikker:
Max. 3.500 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Udvalgsvarebutikker:
Max. 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.
ZonestatusByzone
GrundstørrelserGrundstørrelser fastsættes på grundlag af en samlet vurdering af områdets karakter og anvendelse.
BebyggelsesprocentBebyggelsesprocenten skal være mindst 50 og må ikke overstige 160.
Bebyggelsens omfang og udformningNy bebyggelse kan opføres langs Gadekærvej og Nytorv med en bygningsdybde på maks.12 m. Bebyggelsen må ikke overstige 12,75 m i højden.

Bestemmelser for skilte, facader og byudstyr skal tage højde for områdernes karakter.
Opholds- og friarealerVed ny bebyggelse skal der udlægges opholdsarealer i terræn og/eller som altaner og tagterrasser. Størrelsen fastlægges under hensyn til byggeriets størrelse og anvendelse.
Infrastruktur og parkeringTilkørsel til parkeringsarealet skal ske fra det eksisterende parkeringsanlæg ved Gadekærvej.

Ved ny bebyggelse på eksisterende parkeringsarealer skal der anlægges nye parkeringspladser indenfor centerområderne.
BemærkningEn helhedsplan for Helsinge er under udarbejdelse. Rammebestemmelserne for centerområdet vil i den forbindelse blive revurderet i planperioden.

Kommuneplan 2013-25