Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.S.05 SOMMERHUSOMRÅDE VED HULERØD KRO


2.S.05Sommerhusområde ved Hulerød Kro
AnvendelseSommerhusområde og erhvervsformål som kro, vandrehjem, restaurations- og hotelvirksomhed og lignende beslægtede erhverv med tilhørende ferieboliger til kortvarige ophold.
ZonestatusSommerhusområde
BebyggelsesprocentMax. 20 % for den enkelte ejendom
GrundstørrelseMin. 1200 m2 for den enkelte ejendom
BygningshøjdeMax. 1,5 etage
Max. 8,5 meter
BevaringKulturhistoriske og landskabelige kvaliteter og værdifuld vegetation skal søges bevaret, således at sommerhusområde 2.S.05 indgår som helhed i det omkringliggende sommerhusområde 2.S.01 og det tilstødende rekreative område 2.R.06
BemærkningOmrådet eller dele heraf ligger inden for kystnærhedszonen

Kommuneplan 2013-25