Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.R.02 REKREATIVT OMRÅDE VED GRÆSTED SYD


3.R.02Rekreativt område ved Græsted Syd
AnvendelseFritids- og erhvervsformål (svømmehal, fitnesscenter, klinikker,
hotel-, overnatnings- og konferencefaciliteter, herunder selskabslokaler o.l.).
ZonestatusByzone
BebyggelsesprocentBebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 70.
Bebyggelsens omfang og udformningBebyggelsen skal placeres således, at der sikres bedst muligt indpasning i det omliggende landskab.
BygningshøjdeMax. 13 m

Kommuneplan 2013-25