Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
4.B.04 BOLIGOMRÅDE NORD FOR BJØRNEHØJSKOLEN


4.B.04Boligområde nord for Bjørnehøjskolen
AnvendelseOmrådet er boligområde. Boliger skal opføres som samlede bebyggelser i form af række-, klynge-, kæde- eller
dobbelthuse.

Indenfor område 4.B.04 og 4.B.02 må der opføres i alt én dagligvarebutik til lokalområdets forsyning. Butikken må maksimum have et areal på 1.000 m2.
ZonestatusByzone
BebyggelsesprocentBebyggelsesprocenten fastsættes på grundlag af områdets karakter, bebyggelsens påvirkning af omgivelserne og behovet for parkerings- og opholdsarealer, dog ikke over 40.
GrundstørrelseRække- og dobbelthuse kan opføres på grunde, hvor der er 500 m² pr. bolig.
Opholds- og friarealerDer skal være fælles friarealer for de enkelte grupper af bebyggelser.
Arealerne skal udlægges og anlægges, så de ligger hensigtsmæssigt og naturligt i forhold til bebyggelsen og giver mulighed for leg og ophold.

Den del af området, der ligger umiddelbart nord for børnehaven skal friholdes for bebyggelse.
BygningshøjdeMax. 1½ etage
HegnFaste hegn må kun anvendes omkring
boligernes nære opholdsarealer.
Øvrige hegn skal være levende.
EtaperOmrådet skal udbygges i etaper, efter principperne angivet på nedenstående kort. Det indebærer, at der ikke gives tilladelse til boligbebyggelse før 65% af boligbebyggelsen indenfor den foregående etape er gjort klar til indflytning.


Kommuneplan 2013-25