Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.R.04 REKREATIVT OMRÅDE VEST FOR GILLELEJE


2.R.04Rekreativt område vest for Gilleleje
AnvendelseRekreative formål som friarealer, naturgrunde, parkeringsplads samt eksisterende lovlig anvendelse til feriebeboelse.
ZonestatusLandzone
Bebyggelsens omfang og udformningOmrådet skal friholdes for bebyggelse bortset fra eventuelle mindre bygninger (toiletter, kiosk m.v.), som er nødvendige for områdets anvendelse.
BevaringStierne i området skal bevares således, at offentligheden sikres adgang til kysten.

Landskabelige og kulturhistoriske kvaliteter samt værdifuld vegetation skal søges bevaret.

Kommuneplan 2013-25