Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
5.S.01 SOMMERHUSOMRÅDER VED SMIDSTRUP, UDSHOLT OG RÅGELEJE
5.S.01Sommerhusområder ved Smidstrup, Udsholt og Rågeleje
AnvendelseSommerhusområde.

Ingen butikker i området.

De gamle gårde og andre større og atypiske bebyggelser i området skal
søges anvendt til formål, der understøtter områdets anvendelse, d.v.s. turismebaserede erhverv og helårsboliger. Den eksisterende bebyggelses karakter, f.eks. bygningernes størrelse, udseende
og placering på grunden og grundstørrelserne skal i den forbindelse søges fastholdt.
ZonestatusSommerhusområde
Grundstørrelse og udstykningMindstegrundstørrelsen er fastsat til 1.200 m² hvor der ikke ved servitut er fastsat en større grundstørrelse.

Hvad angår større ejendomme samt arealer omkring de gamle gårde skal arealerne/ejendommene søges bevaret, og må som udgangspunkt ikke udstykkes.

Tilladelser til udstykning kan kun ske på baggrund af en nærmere vurdering af den enkelte ejendoms karakter og beliggenhed - også set i forhold til nærområdet. Heri indgår ligeledes en vurdering af, om der skal stilles skærpede krav til grundstørrelser, bebyggelsens omfang og placering mv.
Opholds- og friarealerEksisterende grønne områder inden for sommerhusområderne fastholdes til grønninger, bypark m.v.
BygningshøjdeMax. 1 etage
Max. 5 m
Max. facadehøjde 3 m

I områder, hvor eksisterende bebyggelse overvejende er opført på anden måde end i 1 etage og med max. højde på 5 m kan tillades:
Max. 1½ etage
Max. 6,5 m
Max. facadehøjde 3 m
BevaringLandskabelige og kulturhistoriske kvaliteter samt værdifuld vegetation skal søges bevaret.

En del af byen er særlig velbevaret og vidner om en kulturhistoriske arv. Se vejledende afgrænsning af området nedenfor samt Retningslinjer f for Kulturhistoriske bevaringsværdier.
<br>
Vejledende afgrænsning af det særlige kulturhistoriske byområde i byen

5.S.01Sommerhusområder ved Smidstrup, Udsholt og Rågeleje
AnvendelseSommerhusområde.

Ingen butikker i området.

De gamle gårde og andre større og atypiske bebyggelser i området skal
søges anvendt til formål, der understøtter områdets anvendelse, d.v.s. turismebaserede erhverv og helårsboliger. Den eksisterende bebyggelses karakter, f.eks. bygningernes størrelse, udseende
og placering på grunden og grundstørrelserne skal i den forbindelse søges fastholdt.
ZonestatusSommerhusområde
Grundstørrelse og udstykningMindstegrundstørrelsen er fastsat til 1.200 m² hvor der ikke ved servitut er fastsat en større grundstørrelse.

Hvad angår større ejendomme samt arealer omkring de gamle gårde skal arealerne/ejendommene søges bevaret, og må som udgangspunkt ikke udstykkes.

Tilladelser til udstykning kan kun ske på baggrund af en nærmere vurdering af den enkelte ejendoms karakter og beliggenhed - også set i forhold til nærområdet. Heri indgår ligeledes en vurdering af, om der skal stilles skærpede krav til grundstørrelser, bebyggelsens omfang og placering mv.
Opholds- og friarealerEksisterende grønne områder inden for sommerhusområderne fastholdes til grønninger, bypark m.v.
BygningshøjdeMax. 1 etage
Max. 5 m
Max. facadehøjde 3 m

I områder, hvor eksisterende bebyggelse overvejende er opført på anden måde end i 1 etage og med max. højde på 5 m kan tillades:
Max. 1½ etage
Max. 6,5 m
Max. facadehøjde 3 m
BevaringLandskabelige og kulturhistoriske kvaliteter samt værdifuld vegetation skal søges bevaret.

En del af byen er særlig velbevaret og vidner om en kulturhistoriske arv. Se vejledende afgrænsning af området nedenfor samt Retningslinjer f for Kulturhistoriske bevaringsværdier.
<br>
Vejledende afgrænsning af det særlige kulturhistoriske byområde i byen

Kommuneplan 2013-25