Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
5.D.01 BLISTRUP SKOLE


5.D.01Blistrup Skole
AnvendelseOffentlige formål som skole, institutioner for børn og unge, institutioner for ældre, sportspladser, kursusvirksomhed m.v.
Ingen butikker i området.
ZonestatusByzone
Bebyggelsesprocent40 for området under ét.
Bebyggelsens omfang og udformningBebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelserne undgås.
Belysningsanlæg max. 30 m med afskærmede armaturer.
BygningshøjdeMax. 2 etager
Max. 12 m

Kommuneplan 2013-25