Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
GADEVANG
Området er centralt i Gribskovbuernes randmoræne. Den er opbygget langs randen af en gletsjer under Hovedfremstødet i slutningen af sidste istid og senere overskredet af nye isfremstød. Randmorænelandskabet er domineret af grus- og sandaflejringer. Ved Multebjerg findes et profil i en gammel grusgrav. I området findes flere skovmoser, der rummer aflejringer fra Senglacialtid til nu, fx Lille Gribsø Mose, Brændemosen og Maglemosen

Værdi

Typeområde for Gribskovbuernes isoverskredne randmoræne. Landskabet er meget illustrativt, da randmorænen fremstår lærebogsagtigt i form af parallelle skarptskårne bakker med mellemliggende lavninger. Skovmoserne indeholder værdifulde klimaarkiver.

Naturforvaltning

De geologiske landskabsformer, deres indbydes overgange og sammenhæng bør ikke sløres, men fremtræde intakte og klare i landskabet, fx med udsigtspunkter. Det vil være værdifuldt, at profilet ved Multebjerg holdes åbent. Skovmoserne bør ikke udtørre eller gro til, da det kan ødelægge deres værdi til miljøregistrering.

Kommuneplan 2013-25