Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
SOMMERLANDET
Sommerlandet består af sammenhængende sommerhusbælter langs Kattegatkysten, afbrudt af kystkiler som f.eks. Heatherhill. Kilerne sikrer landskabelig forbindelse mellem kysten og baglandet. Kilerne varierer i størrelse og naturindhold med både hede, moser og overdrevsnatur, der skaber lysåbne arealer. De mest fremtrædende landskabselementer er strandvejen, kystskrænterne ved Rågeleje, og sommerhusbebyggelse af vekslende karakter. Der findes tæt bebyggede udstykninger såvel som områder med større grunde, der fremtræder som åbne naturprægede områder med spredte bebyggelser.

Kommuneplan 2013-25