Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
4.4 FJERNVARMEUDVIDELSER
Fjernvarmeudvidelser

På figuren herunder kan et oversigtskort over varmeforsyningen i Græsted by ses, hvorpå der er markeret seks områder (Gr.1-6), som er mulige nye udvidelser med fjernvarme.


Græsted forsyningsområde med potentielle fjernvarmeudvidelser markeret.

Der er ingen tilslutningspligt til fjernvarme i Græsted, så der er stadig husstande, der er individuelt forsynede i fjernvarmeudlagte områder. Disse husstande indgår i de lilla områder og er de mest oplagde at tilslutte, da det blot kræver en stikledning ind til husstanden fra hovedledningen. For nærmere informationer vedrørende tilslutning til fjernvarme henvises der til Græsted Fjernvarmes bestemmelser, som findes på deres hjemmeside.

Gr 1

Gr 1 er området i den nordvestlige ende af Græsted og dækker Græsted Vænge kvarteret. I dette område er der 57 forbrugere, der har et samlet årligt varmebehov på 1.160 MWh og alle er individuelt forsynede. Ifølge BBR-data er bygningerne i dette område elopvarmede. Forbrugerne vil have en betydelig højere årlig varmeregning end med fjernvarme, men det er umiddelbart svært at få elvarmekunder tilsluttet fjernvarme, primært grundet høje engangsinvesteringer til tilslutning og interne vandbårne varmeinstallationer. Det gør det vanskeligt at lave fjernvarmeudvidelse, fordi størstedelen af husstandene skal tilkendegive, at de ønsker at foretage investeringerne og skifte til fjernvarme. Med lempelsen i elvarmeafgiften fra 2013 bliver det sandsynligvis endnu sværere at få husstande med elvarme tilsluttet fjernvarme.

Det vil på nuværende tidspunkt ikke være oplagt for Græsted Fjernvarme at udvide til dette område.

Gr 2

Gr 2 er det store område i Græsted Øst. Området består af 161 parcelhuse med individuel forsyning og med et estimeret varmebehov på 3.330 MWh. Ifølge BBR-data er 19 % elopvarmet, 78 % olieopvarmet og 2 % er opvarmet med brænde. Området er udlagt til fjernvarme, men der er ikke lagt fjernvarmerør i jorden.

Husstandene med elvarme vil have en betydelig højere årlig varmeregningn end tilsvarende husstande med fjernvarme, men det er umiddelbart svært at få elvarmekunder tilsluttet fjernvarme, primært grundet høje engangsinvesteringer til tilslutning og interne vandbårne varmeinstallationer. Det gør det vanskeligt at lave fjernvarmeudvidelse, fordi størstedelen af husstandene skal tilkendegive, at de ønsker at foretage investeringerne og skifte til fjernvarme. Med lempelsen i elvarmeafgiften fra 2013 bliver det sandsynligvis endnu sværere at få husstande med elvarme tilsluttet fjernvarme.

Hustande med oliefyr er derimod mere oplagte at få tilsluttet fjernvarme, da oliefyr skal udfases inden for den kommende årrække, idet det er blevet besluttet, at der fra 2013 ikke kan installeres oliefyr i nye bygninger og fra 2017 i eksisterende bygninger. Samtidig er engangsinvesteringerne ved skift til fjernvarme mindre end ved elopvarmede husstande.

På grund af den høje andel af husstande, der er opvarmet med varme fra oliefyr, vurderes det, at der er stort potentiale for, at dette område kan forsynes med fjernvarme. Græsted Fjernvarme har to projektforslag på vej, hvoraf det ene er dette område.

Gr 3

Gr 3 er et lille område midt i Græsted og dækker det meste af Gartnervænget med kun 12 tilslutninger. Området er i øjeblikket individuelt forsynet, hvor ni husstande har elopvarmning og tre husstande har oliefyr. De 12 tilslutninger har et estimeret årligt varmebehov på 258 MWh. Området er udlagt til fjernvarme, men der er ikke lagt fjernvarmerør i jorden. Græsted Fjernvarme har to projektforslag på vej, hvoraf det ene er dette område kombineret med Gr 4.

Gr 4

Gr 4 er også et lille område midt i fjernvarmeområdet i Græsted og dækker Rosendalsvej. Området har 20 tilslutninger med et samlet estimeret årligt varmebehov på 338 MWh. Området er i øjeblikket individuelt forsynet. Ifølge BBR-data er der 75 %, der har oliefyr, 20 %, der har elvarme, og 5 %, der er opvarmet med et træpillefyr eller brænde.

Husstande med oliefyr er oplagte at få tilsluttet fjernvarme, da oliefyr skal udfases inden for den kommende årrække, idet det er blevet besluttet, at der fra 2013 ikke kan installeres oliefyr i nye bygninger og fra 2017 i eksisterende bygninger. Samtidig er engangsinvesteringerne ved skift til fjernvarme mindre end ved eksempelvis elopvarmede husstande.

På grund af det store antal oliefyr er der stort potentiale for fjernvarmeudvidelse her, og Græsted Fjernvarme har to projektforslag på vej, hvoraf det andet er dette område kombineret med Gr 3.

Gr 5

Gr 5 er et område i Græsted Vest, der også er individuelt forsynet og dækker Enghavevej, Vibevej, Gøgevangen, noget af Skovhusvej og noget af Mårumvej. Området har 60 tilslutninger og et estimeret årligt varmebehov på 1.000 MWh. Ifølge BBR-data er der 63 %, der har oliefyr, 35 %, der har elvarme, og 2 %, der er opvarmet med brænde.

Husstandene med elvarme vil have en betydelig højere årlig varmeregning end tilsvarende husstande med fjernvarme, men det er umiddelbart svært at få elvarmekunder tilsluttet fjernvarme, primært grundet høje engangsinvesteringer til tilslutning og interne vandbårne varmeinstallationer. Det gør det vanskeligt at lave fjernvarmeudvidelse, fordi størstedelen af husstandene skal tilkendegive, at de ønsker at foretage investeringerne og skifte til fjernvarme. Med lempelsen i elvarmeafgiften fra 2013 bliver det sandsynligvis endnu sværere at få husstande med elvarme tilsluttet fjernvarme.

Hustande med oliefyr er derimod mere oplagte at få tilsluttet fjernvarme, da oliefyr skal udfases inden for den kommende årrække, idet det er blevet besluttet, at der fra 2013 ikke kan installeres oliefyr i nye bygninger og fra 2017 i eksisterende bygninger. Samtidig er engangsinvesteringerne ved skift til fjernvarme mindre end ved elopvarmede husstande.

På grund af det høje antal oliefyr er der mulighed for at udvide fjernvarmen til dette område.

Gr 6

Gr 6 omfatter industriområdet i Græsted Syd ved Mesterbuen og Svendebuen, hvor Græsted Fjernvarme også er placeret. Området består mest af lagerhaller og lignende, der ikke kræver meget opvarmning, og det er derfor ikke umiddelbart et område med potentiale for en fjernvarmeudvidelse med de nuværende bebyggelser.

Varmeforsyningsplan