Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.C.02 CENTEROMRÅDE VED NYGADE I GRÆSTED


3.C.02Centerområde ved Nygade i Græsted
AnvendelseCenterformål som butikker, kontorer, hoteller, restauranter samt mindre ikke generende værkstedsvirksomhed i tilknytning til butikker.

Boligformål: Åben-lav, tæt-lav og etagehusbebyggelse.
ButiksstørrelserDagligvarebutikker:
Max. 3.500 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Udvalgsvarebutikker:
Max. 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Inden for områderne 3.C.01, 3.C.02, 3.C.03 må der samlet max. udnyttes i alt 13.600 m2 bruttoetageareal til butiksformål.
ZonestatusByzone
BebyggelsesprocentMax. 80 for den enkelte grund.
BygningshøjdeMax. 2½ etage
Max. 10 m
OpholdsarealI forbindelse emd opførelse af ny bebyggelse skal der udlægges et udendørs opholdsareal for bebyggelsens beboere.
AndetPlan for omdannelse af området er under udarbejdelse. I den forbindelse vil det blive vurderet, om der er behov for at revidere rammebestemmelserne for dette område.

Kommuneplan 2013-25