Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.2 NATURGASFORSYNING
Naturgasforsyning

Helsinge har som det eneste af de fjernvarmeforsynede områder i Gribskov Kommune også kollektiv naturgasforsyning. De områder, der er udlagt til naturgas, kan ses på oversigtskortet over varmeforsyningen.

Der er to områder udlagt til naturgas i Helsinge by – en i den vestlige del på den anden side af Kildevej, og en i den østlige del af Helsinge omkring Nejlinge,

Det blev i energiforliget i foråret 2012 vedtaget, at der fra 2013 kommer et forbud mod installering af olie- og naturgasfyr i nye bygninger. Der findes i dag ikke nogen lovgivning angående udfasning af naturgasfyr i eksisterende bygninger.

Varmeforsyningsplan