Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
5.L.02 UDSHOLT LANDSBY


5.L.02Udsholt landsby
AnvendelseLandsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv og aktiviteter, der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne.
Der må etableres gårdbutikker i tilknytning til jordbrugserhvervet, "stalddørssalg", på max. 250 m2 brutto etageareal.
ZonestatusLandzone
BebyggelsesprocentMax. 25 for den enkelte ejendom.
Bebyggelsens omfang og udformningSe retningslinjer for Landsbyer.
GrundstørrelseMin. grundstørrelse skal være 700 m2 inkl. andel af fællesareal. Gælder ikke for bygninger til landsbrugserhverv.
BygningshøjdeMax. 1½ etage
Max. 8,5 m*

* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til landbrugserhverv, for hvilke der gælder særlige bestemmelser.
BevaringLandsbyens gadekær og grønning skal bevares.

Kommuneplan 2013-25