Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
5.R.09 FOR NORDIC PARK


5.R.09Nordic Park
AnvendelseRekreativt område med hovedvægten lagt på behandlingscenter for handicappede med tilbud om kortvarigt ophold (dagophold eller op til max. 3 måneder) med mulighed for opførelse af 2 helårs tjenesteboliger, rideanlæg med tilhørende faciliteter (ridehaller, ridebaner, stalde, servicebygninger mv.), duft- og sansepark med dyrehold, opvisningsbane, område til camping herunder hytteudlejning, forsamlingshus, markedsplads, restaurant – og cafevirksomhed og lignende.
ZonestatusLandzone
BebyggelsesprocentMax. 10 % for området som helhed.
Bygningshøjde Generelt max. 8,5 meter
Udstykning/arealoverførselDer tillades ikke udstykning eller arealoverførsel inden for lokalplanområdet.
BevaringDet omkransende beplantningsbælte og områdets karakter som et afgrænset anlæg i det åbne land skal fastholdes.
BemærkningDele af området ligger inden for kystnærhedszonen

Kommuneplan 2013-25