Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.E.01 ERHVERVSOMRÅDE VED RUNDINSVEJ I HELSINGE


1.E.01Erhvervsområde ved Rundinsvej
AnvendelseErhvervsformål som industri og lager- og værkstedsvirksomhed, der kan etableres uden at medføre særlige gener. Der må placeres butikker til særligt pladskrævende varegrupper samt engroshandel.
ZonestatusByzone
Bebyggelsens omfang og udformningBebyggelsens rumfang på den enkelte
ejendom må ikke overstige 3 m3/m2.
GrundstørrelseDer må ikke udstykkes grunde mindre end 1.500 m2.
BygningshøjdeFastsættes efter gældende bygningsreglement. Særlige bygningsdele som skorstene og ventilationsafkast kan opføres i større højde.
ButiksstørrelserDer må inden for området indrettes maksimalt 30.000 m2 til butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

Den enkelte butik til pladskrævende varegrupper må maksimalt have et bruttoetageareal til butiksformål på 2.000 m2, dog må der i kommunen som helhed planlægges for to nye butikker til særligt pladskrævende varegrupper på op til 3.000 m2.

Kommuneplan 2013-25