Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
5.3 FJERNVARME
Fjernvarme

Som det kan ses på figuren over varmeforsyning i Gilleleje, er der fjernvarme i alle områderne inden for byzonen i Gilleleje, med undtagelse af et mindre område markeret med rødt inde i fjernvarmeområdet. Dette område har primært elvarme.

Yderligere er få sommerhusområder blevet tilsluttet efter eget ønske, og der er blevet lagt fjernvarmerør i områder mod syd, som på nuværende tidspunkt ikke er beboet, eller kun har meget få kunder, hvilket har været kommunens ønske med henblik på fremtidig byudvidelse.

Selvom næsten hele byzonen har fjernvarmerør gravet ned, er det langt fra alle, der er tilsluttet fjernvarme, da der i Gilleleje ikke er tilslutningspligt til fjernvarme.

Kunder, der ligger i fjernvarmeområdet, og som ønsker at skifte til fjernvarme, kan gøre det for 31.250 kr. inkl. moms (pris november 2012). Beløbet omfatter alt ifm. tilslutning, stikledning, husstandsanlæg, levering og montering.

Gilleleje Fjernvarmeværk er placeret i industriområdet Stæremosen i den sydøstlige del af Gilleleje, hvorfra fjernvarme distribueres til deres 1.508 fjernvarmekunder i byen.

Fjernvarmen produceres primært af to fliskedler med en samlet varmeeffekt på 10 MW. Yderligere har værket to oliekedler, med en tilsvarende samlet varmeeffekt, der fungerer som spids- og reservelast. Den primære drift med fliskedler betyder, at Gilleleje Fjernvarme kan holde varmeprisen nede, idet flis er fritaget for afgifter og har yderligere en lavere enhedspris end naturgas og olie. Fra 2014 forventes det, at varmeprisen stiger en smule som følge af, at forsyningssikkerhedsafgiften pålægges blandt andet biobrændsler. Der kan læses mere om denne afgift her på hjemmesiden.

Varmeprisen, gældende fra juni 2012, er 375 kr./MWh (468,75 kr./MWh inkl. moms). Den variable varmepris er også væsentlig lavere end landsgennemsnittet på 503 kr./MWh (629 kr./MWh inkl. moms). For varmepriser på alle landets varmeværker henvises der til Energitilsynets hjemmeside.

Gilleleje Fjernvarmeværk producerede fra 1. juni 2011 til 31. maj 2012 ca. 38.000 MWh, hvoraf ca. 26.000 MWh blev solgt til fjernvarmekunder, og der var et ledningstab på ca. 12.000 MWh. Ledningstabet, svarende til 31,5 %, er forholdsvis højt, hvilket primært skyldes, at fjernvarmenettet er blevet udvidet betydeligt de sidste par år, kombineret med at der ikke er tilslutningspligt, så forbrugertætheden er lav. Gilleleje Fjernvarme forventer, at varmetabet bliver mindre, i takt med at flere kunder tilslutter sig fjernvarmenettet.

Varmeforsyningsplan