Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.D.17 SOLVARME- OG SOLCELLEANLÆG VED AMMENDRUP


1.D.17Solvarme- og solcelleanlæg ved Ammendrup
AnvendelseOffentlige formål som tekniske anlæg.
Solvarme- og solcelleanlæg.
ZonestatusLandzone
TrafikbetjeningDer må ikke etableres overkørsler til Kildevejen.
Anlægs omfang og udformningDer skal i udformningen af anlæg være et særligt fokus på at sikre landskabelige hensyn.

Af hensyn til oplevelsen af anlæg fra Kildevejen må der ikke opføres tekniske anlæg tættere end 20 meter fra vejmidte.

Af hensyn til at undgå konflikt med vedrørende beplantningshøjde i det lokalplanlagte boligområde Ammendrup Bygade må der ikke opstilles solvarme eller solcellepaneller tættere end 10 meter fra områdets sydlige grænse.
BeplantningDer skal etableres afskærmende og egnstypisk beplantning langs Kildevejen. En beplantningsplan for områdets sydlige grænse skal tage hensyn til både det kommende boligområde mod syd samt til solindfaldet for solvarme- og solcellepaneller.
BemærkningAnlæg til solvarme skal indrettes således, at væske transporteres i et lukket system i en frem- og retur rørledning imellem solfangerfeltet og de enkelte paneler.
Rørsystemet skal udføres som dobbeltrør, med isolering mellem medierøret og kapperøret, således der er to barrierer mod udslip fra rørene. Der skal desuden indbygges en alarmtråd frem- og retur rørledninger, således at evt. lækage detekteres.
Yderligere skal anlægget bestykkes med overvågning af både lavt tryk (rørbrud) og højt tryk (kogning). Endelig skal anlægget forsynes med en opbevaringstank, således at væsken i tilfælde af overkogning eller reparation ledes via en overtryksventil til en opbevaringstank.

Kommuneplan 2013-25