Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.C.01 CENTEROMRÅDE I GRÆSTED


3.C.01Centerområde i Græsted
AnvendelseCenterformål som butikker, kontorer, hoteller, restauranter samt mindre ikke generende værkstedsvirksomhed i tilknytning til butikker.

Offentlige formål som institutioner, bypark og parkering.

Boligformål: Åben-lav, tæt-lav og etagehusbebyggelse.
ButiksstørrelserDagligvarebutikker:
Max. 3.500 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Udvalgsvarebutikker:
Max. 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Inden for områderne 3.C.01, 3.C.02, 3.C.03 må der samlet maksimalt udnyttes i alt 13.600 m2 bruttoetageareal til butiksformål.
ZonestatusBy- og landzone, fremtidig byzone.
BebyggelsesprocentMax. 45
Bebyggelsens højdeMax. 2½ etage
Max. 6,5 m facadehøjde

For ejendommen Græsted Mølle gælder, at bebyggelse mod Græsted Hovedgade kan opføres i 2½ etage med en max. facadehøjde på 7 m. På den resterende del af grunden må
bebyggelsen kun opføres i 1½ etage.
Opholds- og friarealerI forbindelse med ny bebyggelse skal der udlægges et opholdsareal svarende til mindst 25% af boligetagearealet og 10% af erhvervsarealet.
BemærkningPlan for omdannelse af området omkring kroen er under udarbejdelse. I den forbindelse vil det blive vurderet, om der er behov for at revidere rammebestemmelserne for dette område.

Kommuneplan 2013-25