Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.B.07 BOLIGOMRÅDE BIRKEVANG


2.B.07Boligområde Birkevang
AnvendelseBoligformål (tæt-lav bebyggelse og etagehusbebyggelse), f.eks. boliger for ældre og fælleshuse.
ZonestatusByzone
Bebyggelsesprocent35 for området under ét.
Bebyggelsens omfang og udformningIngen særskilte bestemmelser.
GrundstørrelseMindstegrundstørrelsen fastsættes efter gældende bygningsreglement.
Ved tæt-lav bebyggelsen er mindstegrundstørrelsen dog fastsat til 250 m² inkl. andel i fælleshaver.
Opholds- og friarealerIngen særlige krav.
BygningshøjdeEtageboligbebyggelse:
Max. 2 etager

Åben-lav bebyggelse:
Max. 1 ½ etage

Max. 8,5 m

Kommuneplan 2013-25