Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
KYSTEN
Gribskov Kommunes kyst er ca. 30 km lang og landskabsmæssigt varieret; vekslende mellem flade strækninger med udsigt over havet afbrudt af strækninger med stejle klinter. Områder med tæt bebyggelse veksler med større og mindre naturområder. Store dele af kysten er hævet havbund, der primært består af sand og ligger mellem de mere stabile moræneknolde. Det er muligt at stå på stranden nedenfor Heatherhill og se på flere tusind år gammel havbund. Hele kysten er præget af erosion, og der er mange kystsikringsanlæg af forskellig art; mest massivt hvor sommerhusene ligger ud til en stejl, eroderet klint.

En del af egnen Kysten ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen. De omfattede arealer er således beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 15, der forbyder tilstandsændringer, hegning, udmatrikulering m.v.

Langs Hegnet er landskabet uden bebyggelse og kystsikring, med plantagen som det fremtrædende landskabselement. Området er statsejet, og der er offentlig tilgængelig badestrand. Stranden er sandet og gruset om sommeren, mens der er mere ral om vinteren.
Ved Tisvildleje er stranden meget attraktiv. Her er bølgebryderen dominerende i landskabet.

Kysten mellem Tisvildeleje og Gilleleje har stejle klinter og grænser op til Sommerlandet, som er et tæt bebygget sommerhusområde. Klinterne er sammen med det fredede område Heatherhill karakteristiske landskabselementer. Ud for de bebyggede strækninger er der massiv kystsikring, og der er næsten intet sand på den smalle strand.

Kysten ved Gilleleje domineres af byen og havnen. Der er badestrande både vest og øst for havnen. De fremtrædende landskabselementer er Gilbjerghoved, havnen, Strandbakkerne og Nakkehoved.

Langs Ruslandskilen og de omkringliggende sommerhusområder er Dronningmølle Strand det fremtrædende landskabselement. Stranden er stadig bred nok til, at der dannes klitter; noget der kun ses få steder på kysten. Strækningen veksler mellem klinter og flad kyst, og den kystnære del af Ådalen er ikke så tæt bebygget som områderne vest for Gilleleje. Der findes dog mange tekniske anlæg, og strandene er præget af erosion.

Kommuneplan 2013-25