Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.1 GRIBSKOV KOMMUNE
Gribskov Kommunes varmeforsyning

I Gribskov Kommune er der ifølge Bygnings- og Boligregisteret (BBR) registreret 33.725 bygninger, eksklusiv garager o.l. Bygningsmassen fordeler sig på følgende måde.


Bygningsfordelingen i Gribskov kommune.
På figuren ses det, at husholdninger udgør 51 %, sommer-/fritidshuse 35 %, produktion 11 %, handel og service 2 % og offentlige bygninger 1 %.

I denne opgørelse er der korrigeret for, at der i kommunen er ca. 2.800 helårsbeboede sommerhuse, som er flyttet fra ”Sommerhuse” til ”Husholdninger”, fordi det vurderes, at de benyttes ligesom helårshuse, og at energiforbruget derfor er mere som i et helårshus. De 2.800 helårsbeboede sommerhuse er dem, der på nuværende tidspunkt er kendt, men der er sandsynligvis flere end dette antal.

Gribskov Kommune har fire hovedforsyningsområder der er kollektivt forsynet med fjernvarme eller naturgas – Helsinge, Vejby-Tisvilde, Græsted og Gilleleje. Hvert af disse varmeforsyningsområder er beskrevet enkeltvis, herunder potentielle fjernvarmeudvidelser for hvert område.

Opdelingen varmeforsyningsområderne er gjort ud fra hovedbyerne, og bygninger der ikke er placeret i et af byområderne er opdelt efter postnummer på den hovedby de er tilknyttet. Et kort over opdelingen i denne varmeplan kan ses på nedenstående figur.


I Gribskov Kommune er det kun hovedbyerne der har kollektiv fjernvarmeforsyning, mens Helsinge og omkringliggende byer (Ramløse, Annisse og Annisse Nord) har kollektiv naturgasforsyning. Alle de resterende områder har individuel forsyning der dækker over elvarme, herunder varmepumper, oliefyr, petroleumsovne, brændeovne, træpillefyr og andet.

På nedenstående kort er vist varmeforsyningskortet for Gribskov Kommune, hvor varmeforsyningstypen omkring byområderne er markeret. Udenfor disse områder er der kun individuel forsyning, bortset fra Ramløse, Annisse og Annisse Nord.

På baggrund af fordelingen af bygningstyper og nøgletal for varmeforbrug for de forskellige typer, er det blevet beregnet, at det samlede årlige varmeforbrug i Gribskov Kommune er ca. 420.000 MWh.

Fordelingen af nettovarmebehov (varmebehov efter produktion og distribution) fordelt på de forskellige opvarmningstyper kan ses på nedenstående figur.

Fordelingen af nettovarmebehov i hele Gribskov kommune.

På figuren ses det, at flydende brændsel, hovedsagligt fyringsolie, udgør 36 %, elvarme, herunder varmepumper, 27 %, fjernvarme 24 %, naturgas 7 %, fastbrændsel, hovedsagligt træpillefyr og brændeovne, 5 %, andet 1 % og halm 0,4 %.

På figuren over nettovarmebehov i Gribskov Kommune dækker alle farverne på nær den lilla del (fjernvarme) og den orange del (naturgas) betegnelsen individuel opvarmning, der er markeret med rød i varmeforsyningskortet over kommunen. De steder der ikke er markeret med farve er også individuelt forsynede, bortset fra Ramløse, Annisse og Annisse Nord der ikke er separat markeret men som har kollektiv naturgasforsyning.

Varmeforsyningsplan