Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.R.06 REKREATIVT OMRÅDE VED NAKKEHOVED, MUNKERUP OG DRONNINGMØLLE


2.R.06Rekreative områder ved Nakkehoved, Munkerup og Dronningmølle
AnvendelseRekreativt formål som campingplads, vandrerhjem, restaurant, feriehjem, strandpark, friarealer, parkeringsplads o.l.

Offentligt formål ved Nakkehoved Fyr.

Landbrug.
ZonestatusLandzone
Bebyggelsens omfang og udformningDer må kun udføres og opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdets anvendelse til rekreative formål, og kun efter, at der er lavet en samlet plan for området.

Ny bebyggelse skal opføres under hensyntagen til områdets landskabelige og kulturhistoriske kvaliteter samt til den kystnære placering.
BevaringLandskabelige og kulturhistoriske kvaliteter samt værdifuld vegetation skal søges bevaret.

I området findes to fredede fyrtårn og et fyrmuseum ved Nakkehoved og den fredede bygning Munkeruphus, der anvendes til udstillingsformål.

Stierne i området skal bevares således, at offentligheden sikres adgang til kysten.

Kommuneplan 2013-25