Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.3 FJERNVARME
Fjernvarme

Fjernvarmeværket i Vejby-Tisvilde er placeret i Vejby og forsyner hele Vejby samt dele af Tisvilde.

Værket producerer el og varme fra en gasmotor (1 MW el og 1,5 MW varme) og kun varme fra en gaskedel (5 MW) . De bliver begge forsynet med naturgas fra naturgasnettet. Gasmotoren anvendes, når det økonomisk set kan betale sig at producere el og varme, ellers anvendes gaskedlen, der kun producerer varme.

Som supplement har Vejby-Tisvilde Fjernvarme i 2012 indviet et solvarmeanlæg med et samlet solvarmepanelareal på 8.000 m2 med en tilhørende akkumuleringstank på 2.000 m3. Anlægget er beregnet til at kunne yde ca. 3.960 MWh varme årligt, men det er endnu ikke blevet eftervist, da anlægget ikke har kørt i en hel varmesæson. Med installering af solvarmeanlægget er det estimeret, at varmeprisen vil falde med 60 kr./MWh med de nuværende naturgaspriser. Anlægget vil primært levere varme til fjernvarmenettet i de solrige sommermåneder.

Vejby-Tisvilde Fjernvarme er en selvstændig a.m.b.a. virksomhed, men værket har indgået en aftale med Helsinge Fjernvarme om, at de varetager produktionen i Vejby. Fakturering og administration foregår dog stadig i Vejby.

Der er 573 forbrugere tilsluttet fjernvarmenettet. I varmesæsonen 2010/2011 blev der til disse forbrugere solgt 13.863 MWh, og i varmesæsonen 2011/2012 forventes salget at blive tilsvarende.

Der er i øjeblikket et forholdsmæssigt højt ledningstab i fjernvarmenettet på 32 %, hvilket skyldes forskellige faktorer. En faktor er, at fjernvarmenettet er strakt ud, idet værket ligger i Vejby og også skal forsyne Tisvilde, hvilket giver transportafstand. En anden faktor er, at der ikke er tilslutningspligt, og forsyningstætningen er derfor ikke så høj. En tredje faktor er en mindre god afkøling hos forbrugerne, hvilket giver høj returtemperatur.

Den variable varmepris i Vejby-Tisvilde er 670 kr./MWh (837,5 kr./MWh inkl. moms). Takstbladet, der indeholder øvrige takster, kan findes på fjernvarmeværkets hjemmeside. Den variable varmepris er højere end landsgennemsnittet på 503 kr./MWh (629 kr./MWh inkl. moms). For varmepriser på alle landets varmeværker henvises der til Energitilsynets hjemmeside.

Fjernvarmenettet er på nuværende tidspunkt hårdt belastet i morgentimerne, hvor særligt opvarmningen af kommunens bygninger efter natsænkning volder kapacitetsproblemer. Værket og kommunen er i dialog om problemstillingen og en mulig løsning

Varmeforsyningsplan