Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
GILLELEJE
Gilleleje by er et gammelt fiskerleje, som gennem årene er udbygget med nyere parcelhusekvarter. Fra kirken er der udsigt over fiskerlejet. Landskabet er præget af fiskerihavn, stejlepladser og bådværft. Gilbjerghoved i vest og Nakkehoved i øst samt de 2 fyrtårne ved Nakkehoved er fremtrædende landskabselementer.

Langs kysten er en markant kystskrænt med udsigt over Kattegat på begge sider af Gilleleje, og her løber henholdsvis Gilbjergstien og Fyrstien på toppen af kystklinten. Den offentligt ejede kystkile ved Gilbjerghoved adskiller sommerhusbebyggelsen fra Gilleleje by. En del af arealet er udlagt som græsset overdrev og er åbent for almenheden. Nakkehoved-kilen er delvis fredet, og kystklintens højeste punkt hæver sig 41 meter over havet.

Kommuneplan 2013-25