Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.4 FJERNVARME
Fjernvarme

Det nuværende fjernvarmeværk i Helsinge blev etableret i 1995 og er beliggende i industriområdet i den sydlige del af Helsinge, hvorfra det forsyner 1.550 tilsluttede forbrugere i byen.

Produktionen af fjernvarme på kraftvarmeværkerne i Helsinge og Vejby-Tisvilde, er baseret på naturgasforsynede kedler og motorgeneratoranlæg, hvor sidstnævnte samtidig producerer el til det nationale elnet. Desuden leveres en mindre del af fjernvarmen fra solvarmeanlæg og for Helsinges vedkommende kan fjernvarmen alternativt produceres på EL-kedel via overskuds el fra bl.a. vindmøller.
Motorgeneratoranlæg og El-kedel står desuden til rådighed for regulerkraftmarkedet og bidrager hermed til at sikre balancen i det overordnede elnet.

Elkedlen er etableret i 2010 og kan startes hurtigt op, i tilfælde af at det er mere rentabelt at benytte el end naturgas til varmeproduktionen. Helsinge Fjernvarme vurderer fra time til time, om det kan betale sig at køre med elkedlen ud fra spotmarkedspriser. Det har hidtil sparet meget på brændselsudgifter, men en nylig ændring i regulérmarkedet har gjort, at den aftagne el skal være enten gratis eller negativ (værket får penge for at aftage strømmen), før det er økonomisk rentabelt. Elkedlen kører derfor ikke så ofte, som det var tiltænkt ved etablering.

I tilfælde af at elprisen er høj, vælger Helsinge Fjernvarme at producere el og varme fra deres gasmotorgeneratorer og supplerer med varme produceret på gaskedlerne, hvis det skulle være nødvendigt. Hvis elprisen er for høj til at køre med elkedlen og for lav til, at det kan betale sig at producere el, er kun gaskedlerne i drift, såfremt de har kapacitet nok til at dække varmebehovet.

Helsinge Fjernvarme har også et solvarmeanlæg, der er placeret vest for værket, og som er idriftsat i sommeren 2012. Anlægget består af 4.733 m2 solpaneler, der forventes at levere 2.200 MWh varme årligt, svarende til ca. 5 % af Helsinge Fjernvarmes samlede varmeproduktion. På grund af den nylige idriftsættelse er den årlige produktion endnu ukendt.

I 2011/2012 varmesæsonen blev der solgt 35.224 MWh varme. I samme periode blev der produceret 45.275 MWh varme, svarende til at 22 % gik til varmetab i nettet. Varmetabet er væsentligt lavere end det, der findes i de tre andre fjernvarmeforsyningsområder i Gribskov Kommune. En del af årsagen er, at forbrugertætheden i Helsinge er højere end i de andre byer, samt at dele af Helsinge har tilslutningspligt til fjernvarmen.

Den variable varmepris er i 2012 550 kr./MWh (687,5 kr./MWh inkl. moms) og er lidt højere end landsgennemsnittet på 503 kr./MWh (629 kr./MWh inkl. moms). For varmepriser på alle landets varmeværker henvises der til Energitilsynets hjemmeside.

Helsinge Fjernvarme og Vejby-Tisvilde Fjernvarme er selvstændige virksomheder, men der er indgået en aftale om, at Helsinge Fjernvarme varetager produktionen i Vejby-Tisvilde. Fakturering og administration foregår stadig i Vejby.

Varmeforsyningsplan