Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.L.01 ALME LANDSBY


3.L.01Alme landsby
AnvendelseLandsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv og aktiviteter, der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne.
Der må etableres gårdbutikker i tilknytning til jordbrugserhvervet, "stalddørssalg", på max. 250 m2 brutto etageareal.
ZonestatusLandzone
BebyggelsesprocentMax 25 for den enkelte ejendom
Bebyggelsens omfang og udformningSe retningslinjer for Landsbyer.
GrundstørrelseMin. 1.200 m2
BygningshøjdeMax. 1½ etage
Max. 8,5 m*

* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til landbrugserhverv, for hvilke der gælder særlige bestemmelser.
BevaringLandsbyens grønning og stier skal bevares.

Kommuneplan 2013-25