Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.4 FJERNVARMEUDVIDELSER
Fjernvarmeudvidelser

Der er i øjeblikket ikke udsigt til udvidelser af fjernvarmenettet, da Vejby-Tisvilde har det problem, at der ikke er mere kapacitet i fjernvarmenettet. Problemet består i, at nettet er udlagt til et tryk på 6 bar og er PEX-rør (plastik). Dette betyder, at temperaturen ikke kan hæves over 85*C, og det er ikke muligt at hæve trykket i nettet end det nuværende. Desuden er der i Vejby-Tisvilde direkte fjernvarme, hvilket betyder, at der ikke er en intern varmekreds i husstanden, men i stedet er det fjernvarmevand, der løber igennem radiatorerne i bygningerne. De interne varmeinstallationer kan heller ikke klare over 6 bar. Dermed er både nettet og interne varmeinstallationer flaskehals for fjernvarmeudvidelser.

Kapaciteten på værkets gasmotor og gaskedel begynder også at være knap, hvis det lykkedes at finde en løsning på udfordringen med nettet. Dette giver endnu en udfordring for fjernvarmeudvidelser. Vejby-Tisvilde Fjernvarme har mulighed for, og tilladelse til, at opstille en supplerende kedel på biobrændsel, da værket har en lille varmeeffekt.

Der findes forskellige muligheder for at skabe øget kapacitet og optimere fjernvarmenettet.

I første omgang ønsker værket at se på de billige løsninger, hvor hovedfokus er at sikre en bedre afkøling for forbrugerne, der både kan give mulighed for at få frigjort kapacitet, mindre ledningstab og bedre driftsøkonomi.

Der overvejes flere forskellige tiltag på længere sigt. Bl.a. overvejes det at installere en akkumuleringstank i Tisvilde, der kan varmes op i perioder med lavt varmeforbrug, for at udjævne spidsbelastningen og give ekstra kapacitet i Tisvilde-området.

En anden mulighed er at anlægge en spidslastcentral i Tisvilde, hvilken sandsynligvis også vil være den eneste gangbare løsning, der på længere sigt kan skabe fjernvarmeudvidelser.

Varmeforsyningsplan