Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.B.08 BOLIGOMRÅDE BREDDAM SYD
3.B.08Boligområde Breddam Syd
AnvendelseBoligformål (åben-lav- og tæt-lav bebyggelse) samt bebyggelse til fælleshuse og lignende.
ZonestatusLandzone, fremtidig byzone
BebyggelsesprocentÅben-lav bebyggelse: Max. 25 for den enkelte ejendom.

Tæt-lav bebyggelse: Max. 35 for området som helhed.

Etagebebyggelse: Max. 40 for området som helhed.

Øvrig bebyggelse: Max. 35 for den enkelte ejendom.
Bebyggelsens omfang og udformningDen endelige placering af områder til henholdsvis åben-lav og tæt-lav bebyggelse skal fastlægges i en lokalplan under hensyntagen til det værdifulde landskab.
GrundstørrelseÅben-lav bebyggelse: 700 m².

Tæt-lav bebyggelse: 400 m², og grundarealet kan være en del af bebyggelses fællesareal.
Opholds- og friarealerDet skal tilstræbes, at bebyggelsen tilpasses det eksisterende landskab. På grund af områdets særlige landskabskarakter og områdets mange søer og vandhuller skal de landskabsmæssige træk i videst muligt omfang respekteres og bevares.
BygningshøjdeMax. 2 etager
Max. 8,5 m
BemærkningI mindre dele af området er kortlagt risiko for oversvømmelse, jævnfør kort 2.6 a Klimatilpasning, oversvømmelseskort. Ved den fremtidige planlægning af området skal risiko for oversvømmelse vurderes nærmere, blandt andet ved undersøgelse af lokal hydrologi og jordbundsforhold. Deraf kan følge, om der kan opføres byggeri på de udsatte dele af arealet og i så fald ud fra hvilke krav, byggeriet kan opføres. Læs mere i kommuneplanens afsnit 2.6 Klimatilpasning.

Kommuneplan 2013-25