Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.D.05 RENSEANLÆG M.M. I GRÆSTED


3.D.05Renseanlæg m.m. i Græsted
AnvendelseOffentlige formål som renseanlæg, slamlager, mandskabsbygning, laboratorier, vej, parkering, offentlig administration m.m.
Ingen butikker i området.
ZonestatusLandzone
Bebyggelsens omfang og udformningBebyggelsen og tekniske anlæg skal placeres og udformes således, at de landskabelige værdier påvirkes mindst muligt.
BygningshøjdeMax. 8,5 m

Enkelte bygningsdele som skorsten o.l. må gives en højde på max. 12 m.

Kommuneplan 2013-25