Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
6.1 GRIBSKOV VEST
Varmeforsyning i det vestlige område af Gribskov Kommune

Det vestlige hjørne af Gribskov Kommune dækker over postnummeret 3300 Frederiksværk. Bygningsfordelingen i dette område kan ses på nedenstående figur.


Bygningsfordeling i det vestlige område i Gribskov kommune med postnummer 3300

På figuren kan det aflæses, at området stort set kun består af sommerhuse, der udgør 92 % af de registrerede bygninger. Yderligere er 6 % af bygninger registreret som husholdninger, 1 % er registreret som produktion, 0,1 % er registreret som offentlige bygninger, og 0,1 % er registreret som handel og service.

Det store antal af sommerhuse er også afspejlet i områdets varmeproduktion fordelt på forskellige brændsler, som kan ses på nedenstående figur.


Fordeling af nettovarmebehov i det vestlige område af Gribskov kommune med postnummer 3300

Samlet set har området et estimeret varmebehov på 5.293 MWh.

Området er beliggende langt fra nærmeste fjernvarmeværk i Gribskov Kommune, Helsinge Fjernvarmeværk. Det aspekt kombineret med et lavt årligt varmebehov per husstand gør, at det ikke er hensigtsmæssigt at anlægge en transmissionsledning og fjernvarmenet for at forsyne dette område kollektivt med fjernvarme.

Varmeforsyningsplan