Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.E.06 ERHVERVSOMRÅDE LOPHOLM


3.E.06Erhvervsområde Lopholm
AnvendelseBlandet bolig og erhverv.
ZonestatusLandzone, fremtidig byzone
Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendomMax 50%
Bebyggelsens omfang og udformningTagflader skal fremstå i mørke farver.
GrundstørrelseMin 1.500 kvadratmeter
TrafikbetjeningOmrådet trafikbetjenes fra Esbønderupvej. Veje i området skal udformes med vendeplads for lastbiler og således, at der på sigt kan etableres forbindelse til de omkringliggende fremtidige erhvervsområder.

Området betjenes med kollektiv trafik fra Græsted Syd Station.

Der skal i områdets udstykningsplan friholdes areal til etablering af buslomme langs Esbønderupvej.
BygningshøjdeMax 2 etager og max 8,5 meter, Tekniske anlæg og skorstene mv kan udføres i større højde efter Byrådets skøn.
Mindst tilladte miljøklasse2
Maksimalt tilladte miljøklasse3

Kommuneplan 2013-25