Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
5.E.02 ERHVERVSOMRÅDE I SMIDSTRUP


5.E.02Erhvervsområde i Smidstrup
AnvendelseErhvervsformål som mindre industri, håndværk og lagervirksomhed, herunder servicevirksomhed.
Enkelte boliger i tilknytning til den enkelte virksomhed.
ZonestatusByzone
Bebyggelsens omfang og udformningMax. 1½ etage
BevaringEn del af byen er særlig velbevaret og vidner om en kulturhistoriske arv. Se vejledende afgrænsning af området nedenfor samt Retningslinjer for Kulturhistoriske bevaringsværdier.
ButiksstørrelserButikker med salg af egne produkter fra en virksomheds produktion, max. 200 m2 bruttoetageareal.
BemærkningBebyggelsen skal placeres således, at væsentlige genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelser undgås.
<br>
Vejledende afgrænsning af det særlige kulturhistoriske byområde i byen

Kommuneplan 2013-25