Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
5.C.02 CENTEROMRÅDE I BLISTRUP


5.C.02Centerområde i Blistrup
AnvendelseCenterformål som butikker, liberale erhverv samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne.

Offentlige formål som institutioner og lignende.

Boligformål: Åben-lav, tæt-lav og etagehusbebyggelse.
ButiksstørrelserDagligvarebutikker:
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Udvalgsvarebutikker:
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Indenfor området må der udnyttes max. 3.000 m2 bruttoetageareal i alt til butiksformål.
ZonestatusByzone
BebyggelsesprocentBoligformål:
Max. 30 for den enkelte ejendom

Anden bebyggelse:
Max. 45
BygningshøjdeMax. 1½ etage
Max. 8,5 m

Kommuneplan 2013-25