Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.D.15 PENDLERPARKERING HELSINGE NORD


1.D.15Pendlerparkering Helsinge Nord
AnvendelseOmrådet må anvendes til offentlige formål som station/trinbræt med tilhørende parkeringspladser og busholdepladser.
ZonestatusLandzone
Bebyggelsens omfang og udformningDer må kun være bebyggelse i begrænset omfang og kun til formål relateret til anvendelsen som station/trinbræt, herunder læskure, toiletbygninger mv.
TrafikbetjeningI forbindelse med den konkrete planlægning af området skal der ske en samtænkning af adgangen til stationen og adgangen til byudviklingsområdet Helsinge Nord. Den endelige løsning, skal derudover tage højde for, at den samlede trafiksituation omkring jernbanen, Laugøvej, Valbyvej og Helsingørvej indrettes med så få krydsningspunkter som muligt.
MiljøOverfladevand skal håndteres under hensyntagen til drikkevandsinteresser.

Kommuneplan 2013-25