Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
SØBORG SØ
Området omfatter en tidligere fjordarm, der var oversvømmet af Stenalderhavet. Aflejringerne i søbunden afspejler svingninger i Stenalderhavets vandstand, som første gang blev påvist i Søborg Sø. Som følge af landhævning gik området senere over i en søfase. I 1800-tallet blev søen kunstigt tørlagt.

Værdi

De postglaciale aflejringer, som findes i Søborg Sø, har en betydelig forskningsmæssig interesse i forbindelse med studiet af Stenalderhavets udvikling ikke blot i Nordsjælland, men i hele det Sydskandinaviske område.

Naturforvaltning

Yderligere dræning vil medføre iltning og kompaktering af sedimenterne til skade for de geologiske interesser. Ved hævning af grundvandsstanden kan søbunden sættes under vand, og yderligere afbrænding af tørvelagene hindres. Endvidere vil det visuelle indtryk af omfanget af den tidligere fjordarm blive bedre. Det er vigtigt, at landskabet holdes åbent for at sikre udsynet over området.

Kommuneplan 2013-25