Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
DEFINITIONER FOR LANDBRUG
Dyreenhed(DE): Dyreenhed(DE): En beregningsenhed, der for hver husdyrart beskriver antal dyr pr. dyreenhed ud fra gødningsproduktionen ab lager. Opgørelsen af landbrugsbedriftens samlede bestand af husdyr i dyreenheder sker på grundlag af bedriftens bestand af husdyr fordelt på husdyrarter og produktionsformer. En DE svarer til 100 kg kvælstof/år, og kan i praksis være fx en malkeko eller 36 slagtesvin. 500 DE svarer således til en årsproduktion af 18.000 slagtesvin. Husdyrbrug større end 15 DE skal have en særlig tilladelse og husdyrbrug større end 75 DE skal have en egentlig miljøgodkendelse, før de må etablere, udvide eller ændre produktionen.

Kommuneplan 2013-25