Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.C.03 CENTEROMRÅDE REMISEN VED GILLELEJE STATION
2.C.03for centerområde Remisen ved Gilleleje Station
AnvendelseCenterformål og offentlige formål som institutioner, kulturinstitutioner, kulturelle formål og fritidsformål fortrinsvis for unge.
ZonestatusByzone
Opholds- og friarealerOpholds- og friarealer må indrettes med offentlig adgang, og således at det understøtter bylivet og kulturen ved, at der etableres mulighed for fritidsaktiviteter og kulturelle begivenheder.
Der må opsættes faste hegn med henblik på håndtering af evt. støjgener.
BevaringSærligt bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives eller ombygges uden særlig tilladelse.
BemærkningPlaner for området skal tage udgangspunkt i mellemformsplanen 'Planprincipper for Gilleleje'.

Kommuneplan 2013-25