Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
5.R.05 REKREATIVE OMRÅDER VED SMIDSTRUP
5.R.05Rekreative områder ved Smidstrup
AnvendelseRekreativt formål som friarealer, naturgrunde, parkeringsplads samt eksisterende lovlig anvendelse til feriebeboelse.
ZonestatusLandzone
Bebyggelsens omfang og udformningOmrådet skal friholdes fra bebyggelse bortset fra eventuelle mindre bygninger (toiletter, kiosk mv.) som er nødvendige for områdets anvendelse.
BevaringLandskabelige og kulturhistoriske kvaliteter samt værdifuld vegetation skal søges bevaret.

Kommuneplan 2013-25