Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.B.05 BOLIGOMRÅDE VED GILLELEJE FISKERLEJE


2.B.05Boligområde ved Gilleleje Fiskerleje
AnvendelseBoligformål (åben-lav og tæt-lav bebyggelse) med tilhørende serviceanlæg som daginstitutioner, boliger for ældre og fælleshuse, mindre butikker og virksomheder, der uden genevirkninger kan indpasses i området.
ZonestatusByzone
BebyggelsesprocentMax. 35% for den enkelte ejendom.
I specielle tilfælde tillades den nuværende bebyggelsesprocent fasthold uanset størrelse.
Bebyggelsens omfang og udformningBebyggelse skal opføres som længehuse med en max. husdybde
på 7 m.
GrundstørrelseMindstegrundstørrelsen fastsættes til 500 m².

På ejendomme større end 1.000 m² kan der opføres et antal boliger svarende til, at nettogrundarealet pr. bolig udgør mindst 500 m².

Boligerne skal opføres helt eller delvist sammenhængende (fælles gavlmur) med lodret lejlighedsskel (tofamiliehuse eller række- og klyngehuse).
Opholds- og friarealerEksisterende friarealer må ikke bebygges, men udlægges som stejleplads, festplads og fælles opholdsareal.
BygningshøjdeMax. 1½ etage
Max. 8,5 meter
BevaringSærligt bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives eller ombygges uden særlig tilladelse.

En del af byen er særlig velbevaret og vidner om en kulturhistoriske arv. Se vejledende afgrænsning af området nedenfor samt Retningslinjer for kulturhistoriske bevaringsværdier med tilhørende redegørelser.Vejledende afgrænsning af det særlige kulturhistoriske byområde i byen

Kommuneplan 2013-25