Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
FOKUS-MODELLEN
Der er 38 landsbyer i Gribskov Kommune. Disse landsbyer har hver deres unikke identitet og kvaliteter. Byrådet ønsker derfor så vidt muligt at inddrage landsbyernes beboere i lokale udviklingsprocesser, der kan sikre, at bevaring og udvikling i landsbyerne sker i overensstemmelse med landsbyernes lokale særpræg. Byrådet har udviklet en arbejdsmetode - FOKUS-modellen - som kan bruges i lokale udviklingsprocesser i landsbyerne. FOKUS-modellen indeholder fem temaer, som er vigtige at belyse, for at få et helhedsindtryk af en landsbys identitet:
    • Fysiske forhold
    • Omgivelser
    • Kulturværdier
    • Udviklingspotentialer
    • Social kapital
Belysningen af de fem temaer sker i tæt dialog mellem de lokale kræfter og kommunen. FOKUS-modellen anvendes som arbejdsmetode i landsbyer, der har særlig interesse i at igangsætte et lokalt udviklingsarbejde, der kan resultere i både lokale og politiske initiativer.

Kommuneplan 2013-25