Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
PIBEMØLLE
Området er et typisk småkuperet dødislandskab med talrige, stedvis vandfyldte lavninger og med issøbakker, der typisk hæver sig 10 meter over det omgivende terræn. Den mest iøjfaldende bakke bærer stubmøllen Pibemølle. Ved Pedershvile Teglværk udnyttes lerforekomsten i en stor lerfladbakke. Dødislandskabet blev dannet i forbindelse med afsmeltningen af Den Ungbaltiske Is og overlejrer Nordøst-isens randmoræne-landskab.

Værdi

Området er et af de mest karakteristiske dødislandskaber i Nordsjælland. Den isolerede issø-fladbakke med tilhørende lerindvinding og teglværk er ligeledes karakteristisk for Nordsjælland. Området har således en meget illustrativ landskabelig historie, af både forskningsmæssig og undervisningsmæssig værdi.

Naturforvaltning

Det er vigtigt, at dødislandskabet med dets geologiske landskabsformer, deres indbydes overgange og sammenhæng ikke sløres, men fremtræder klart. Det vil være værdifuldt med et profil i en lerfladbakke.

Kommuneplan 2013-25