Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
RETNINGSLINJETABEL 1.1 FOR AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL

Tabellen indeholder retningslinjer for rækkefølgen af realiseringen af enkelte af arealudlæggene, jævnfør retningslinje 1.03-13 for byområder.
En redegørelse for rækkefølgen findes under afsnittet Rækkefølge for planens gennemførelse.

Der er med Kommuneplan 2013-25 samlet set ikke udlagt yderligere areal til byformål i forhold til den hidtidige planlægning.

Arealudlæg til byformål
PlandistriktOmrådeArealAnvendelseRetningslinjer/bemærkninger
HelsingeHelsinge Nord 164,5 ha Boliger og offentlige formål18,9 ha af området er 2. prioritetsområde

Realisering af byvækstområdet nord for Helsinge afhænger af udbygningen af byomdannelsesprojekter i Helsinge samt Ammendrup.
Rammeområde 1.B.17
Erhvervsområde Ammendrup10,0 haErhvervRammeområde 1.E.06 Erhvervsområde Ammendrup
GillelejeGilleleje Syd 1 7,4 haBoliger Arealet har delt 1./2. prioritet med Gilleleje Syd 2. Arealerne må kun realiseres et ad gangen.
Rammeområde 2.B.18
Gilleleje Syd 212,6 haBoligerArealet har delt 1./2. prioritet med Gilleleje Syd 1. Arealerne må kun realiseres et ad gangen.
Rammeområde 2.B.19
Arealet ligger indenfor kystnærhedszonen.
Stæremosen Syd4,5 haErhvervRammeområde 2.E.03
Arealet ligger indenfor kystnærhedszonen.
GræstedBreddam Syd16,3 haBoligerRammeområde 3.B.04
Græsted Syd 118,2 haBoligerArealet har 2. prioritet indenfor plandistriktet.
Rammeområde 3.B.06
Græsted Vest 12,8 haBoliger og offentlige formål Arealet har 2. prioritet indenfor plandistriktet.
Rammeområde 3.B.07
Lopholm3,6 haBlandet boliger og erhvervRammeområde 3.E.05
BlistrupBlistrup Nord9,8 haBoligerRammeområde 5.B.11
Blistrup Midt2,8 haBoligerArealet har 2. prioritet indenfor plandistriktet
Rammeområde 5.B.12
Blistrup Øst2,0 haErhvervDel af Rammeområde 5.E.01
Kr. EsbønderupKr. Esbønderup7,6 haBoligerRammeområde 6.B.17
RamløseToftegården0,6 haBoligerRammeområde 7.B.06
Ramløse Øst 1 1,8 haBoligerRammeområde 7.B.05
Ramløse Øst 25,0 haBoligerArealet har 2. prioritet indenfor plandistriktet. Arealet kan dog udvikles i sammenhæng med Ramløse Øst 1, hvis Byrådet vurderer at det lokale behov er tilstede, når planlægningen af arealerne igangsættes.
Rammeområde 7.B.08
VejbyVejby Nord2,4 haBoligerRammeområde 8.B.11
Vejby Nordvest 12,5 haBoligerRammeområde 8.B.12
Arealer der udgår af byområdet
VejbyTibirke / Holløse4,9 haBoligerFlyttes til hhv. Vejby Nord og del af Vejby Nordvest.
Perspektivområder
GillelejeGilleleje Syd 38,7 haBoliger
GræstedGræsted Syd 212,5 haBoliger
Fremtidige byudviklingsønsker
Helsinge Ammendrup 2Erhverv
GillelejeGilleleje Syd 4Boliger
Stæremosen Syd 2Erhverv
GræstedGræsted Vest 2Boliger
Græsted NordvestBoliger
VokstrupErhverv
BlistrupBlistrup SydBoliger
RamløseRamløse Øst 3Boliger
VejbyVejby Nordvest 2Boliger
Vejby SydvestBoliger

Kommuneplan 2013-25