Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
5.1 VARMEFORSYNING
Varmeforsyning

Gilleleje er det næststørste fjernvarmeforsyningsområde i Gribskov Kommune efter Helsinge og består mest af byzone og med større sommerhusområder øst- og vest for byzonen.

Ifølge BBR-data er der i Gilleleje i alt registreret 10.092 bygninger ekskl. garager o.l. Bygningsfordelingen i Gilleleje kan ses på nedenstående figur:


Bygningsfordeling i Gilleleje

I Gilleleje er 58 % af bygningerne registreret som sommer- og fritidshuse, 33 % som husholdninger, 7 % som produktion, 1 % som offentlige bygninger og 1 % som handel og service.

Der er i BBR ikke taget højde for, om sommerhuset er helårsbeboet.

Nettovarmebehovet (varmebehov efter produktion og levering) fordelt på de forskellige brændselstyper kan ses på figuren herunder. BBR-data og nøgletal for varmeforbruget i de forskellige bygningstyper er anvendt som grundlag. Den faktiske værdi kan derfor variere lidt fra det beregnede.


Fordeling af nettovarmebehov i Gilleleje

I Gilleleje er 37 % af det samlede varmebehov dækket af elvarme (elovne, elpaneler og varmepumper), 32 % er dækket af varme fra oliefyr, mens 26 % dækkes af fjernvarme. Resten er dækket af varme fra brændeovne, træpillefyr eller anden opvarmningstype. På figuren dækker alle farverne på nær den lilla del (fjernvarme) betegnelsen ”individuel forsyning”, der er markeret med lyserød i Gillelejes varmeforsyningskort herunder.

På nedenstående figur er vist et udsnit af Gilleleje, hvor det illustreres, hvordan varmeforsyningen ser ud på nuværende tidspunkt.


Varmeforsyning i Gilleleje

Der ligger stort set fjernvarme i hele byzonen i Gilleleje, og yderligere er få sommerhusområder blevet tilsluttet efter eget ønske.

Varmeforsyningsplan