Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
4.2 INDIVIDUEL OPVARMNING
Individuel opvarmning

Der er ikke nogen kollektiv naturgasforsyning i Vejby-Tisvilde, så beboere, der ikke har fjernvarme, er individuelt forsynet. Som det fremgår af figuren for fordelingen af nettovarmebehov for Vejby-Tisvilde, dækkes hovedparten af varmebehovet af elvarme, 43 %, og oliefyr, 26 %. Fast brændstof, typisk træpillefyr og brænde, dækker 7 % af varmebehovet. Den store andel af elvarme og oliefyr hænger sammen med det store antal sommerhuse i området. Inkluderet i betegnelsen elvarme er både elradiatorer, elovne og varmepumper.

Beboerne i Vejby-Tisvilde har ikke tilslutningspligt til fjernvarmen, og med værkets kapacitetsudfordringer er der ikke udsigt til ændringer i den individuelle forsyning. Det er dog sandsynligt, at andelen af oliefyr mindskes, idet der er forbud mod installering af nye oliefyr fra 2017. Disse kunder skifter sandsynligvis til elvarme eller træpillefyr, medmindre husstanden er beliggende i fjernvarmeområde, eller der skabes mulighed for flere tilslutninger til fjernvarmenettet.

Varmeforsyningsplan